Projekty

Oferta BAASA ACOUSTICS w zakresie projektowania hałasu obejmuje:

  • Projekty ekranów akustycznych,
  • Projekty obudów dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych,
  • Projekty akustyki budowlanej, akustyki pomieszczeń,
  • Projekty pomieszczeń specjalistycznych i specjalizowanych,
  • Projekty adaptacji akustycznej dla istniejących obiektów.

Firma posiada bardzo bogate doświadczenie w przygotowywaniu projektów akustycznych w zakresie inwestycji liniowych (drogi, linie kolejowe). Uczestniczymy w pracach na etapie oceny oddziaływania na środowisko, a także na etapie projektu budowlanego.