Oceny oddziaływania na środowisko

Oferta BAASA ACOUSTICS obejmuje wykonywanie ocen oddziaływania na środowisko w zakresie hałasu na każdym etapie przygotowywania inwestycji zarówno komunikacyjnych jak i przemysłowych a w szczególności dla inwestycji:

  • Drogowych,
  • Kolejowych,
  • Zakładów przemysłowych,
  • Zakładów usługowych,
  • Farm wiatrowych i pojedynczych turbin wiatrowych,
  • Stacji bazowych telefonii komórkowej,
  • Lotnisk,
  • Elektrowni wodnych,
  • Gazociągów,

Posiadamy również bogate doświadczenie w opracowywaniu Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia planowanych inwestycji w a także w przygotowywaniu wniosków do pozwoleń zintegrowanych.

Integralnym elementem opracowywania ocen oddziaływania na środowisko są konsultacje społeczne pozwalające informować społeczeństwo o zakresie przedsięwzięcia oraz korzyściach wynikających z przygotowywanej inwestycji. Nasi specjaliści wielokrotnie uczestniczyli w tego typu spotkaniach i oferują swoją pomoc, wiedzę i doświadczenie.