Kontakt

BAASA Acoustics sp. j.
ul. Gdyńska 25
58-100 Świdnica

fax. +48 74 662 03 50
e-mail: biuro(at)baasa.pl

NIP: 884 274 60 46
REGON: 021992985
KRS: 0000812653
Numer konta: 39 1050 1908 1000 0092 3230 0948 (ING)

Łukasz Sawa
tel. +48 600 832 253
e-mail: l.sawa(at)baasa.pl

Damian Baran
tel. +48 600 560 540
e-mail: d.baran(at)baasa.pl

Informacja dotycząca RODO/GDPR

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma BAASA Acoustics sp. j., ul. Gdyńska 25, 58-100 Świdnica. Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania danych można uzyskać w siedzibie firmy lub pod adresem e-mail: biuro(at)baasa.pl.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem udzielenia odpowiedzi i prowadzenia dalszej korespondencji.
Państwa dane będą przetwarzane w celu prowadzenia dalszej korespondencji, w celu podjęcia działań do podpisania umowy lub w celu realizacji umowy.
Dane osobowe w wyjątkowych sytuacjach mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji lub okres realizacji umowy, maksymalnie do 5 lat.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu lub usunięcia po upływie okresów przechowywania, a w szczególności do ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji: https://uodo.gov.pl/83.